બા તું કયાં હશે Swarsetu દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બા તું કયાં હશે

Swarsetu દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

બા તું કયાં હશે ? મને હું સમજાયો છું પોક મૂકી રડવું છે બા તું કયાં છે? તારા એ ખોળામાંથી પાછા જડવું છે બા તું કયાં છે? ઘડપણના આરે ઊભો છું અને હવે સમજાઈ રહી તું, તું કહેતીતી એવું ...વધુ વાંચો