સફળતાની રાહે ટોપ લેવલ Savan Dankhara દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

સફળતાની રાહે ટોપ લેવલ

Savan Dankhara દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

આ બુક માં મહત્વ ની વાત પુસ્તકનું કડવું સત્ય અને પોતાના જીવનમાં ક્યાં લોકો પોતાના નામ નો ઇતિહાસ બનાવી ગયા છે. અને તેના માટે તેને જે અડગ નિશ્વય નો સહારો લીધો તેના વિષે લખવામાં આવ્યું છે.