ભાવથી ભક્તિ તરફ પ્રસરતા ઉદગાર Swarsetu દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભાવથી ભક્તિ તરફ પ્રસરતા ઉદગાર

Swarsetu દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

ભાવથી ભક્તિ તરફ પ્રસરતા ઉદગાર લેખક : વિનોદ જોશી સામયિક : સ્વરસેતુ મેગેઝિન સુંદર કાવ્યરચના અને તેનું વિશ્લેષણ.