અવઢવ. Nivarozin Rajkumar દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

અવઢવ.

Nivarozin Rajkumar Verified icon દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

અવઢવ (સંપૂર્ણ) - નીવારોઝીન રાજકુમાર રેલ્વે સ્ટેશન પર થતી ગાડીઓની આવાજાહી અને અવાજ રેડિયો વીંધીને નૈતિક સુધી પહોંચી રહ્યો હતો … ….RJ વૈષ્ણવીએ એમણે કોઈ ખાસ ગીત ગાવાનો આગ્રહ કર્યો ત્યારે આવા અનેક કેમ્પસ કરી ચુકેલા યુવાનોએ એક ગીત ...વધુ વાંચો