વ્યવસાયે શિક્ષક છું તેથી નવું નવું જાણવાની અને સમજીને મારા વિચારો માં રજૂ કરી લોકો સુધી પહોંચાડી ધન્યતા અનુભવું છું ..આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવો મારા વૉટસઍપ નં. 9824818182 પર આપી શકો છો.