બચી શકવાની ગુંજાઈશ નહિવત છે દોસ્તો.... નથી ભાલા , નથી બખ્તર , અને ખૂંખાર છે "યાદો" .....

happy holi

.

શિયાળા ની રાત નો જો ને કેવો અહેસાસ છે...
હું છું,. પવન છે,. ઝાકળ છે અને બસ તારી યાદ છે...

©યાદે...

Good Morning

બદલાય છે આ વર્ષ, કેમ ન બદલાય કોઈ યાદ ?

આવકારે સૌ નવું વર્ષ, ના મળે મને કોઈ આશ..!!

શુ ન થાય એવું કે આવી મળે તું..
ઉજવું હું ય નવું વર્ષ બનાવી નવી મીઠી યાદ..!!

પારુલ ઠક્કર "યાદે"

વધુ વાંચો

નુતનવર્ષાભિનંદન

શુભ દીપાવલી

શુભ રાત્રી...

શુભ સવાર...