ગુજરાતી વાર્તાઓ મફતમાં વાંચો અને PDF માં ડાઉનલોડ કરો

Bakor Patel - Chhabarada
દ્વારા Dr. Hariprasad Vyas
 • (18)
 • 1.5k

Bakor Patel - Chhabarada - Dr. Hariprasad Vyas

Amaro Baap ane Ame
દ્વારા Dr. Narendra Yadav
 • 801

Amaro Baap ane Ame - Dr. Narendra Yadav

Ek Purn Apurn
દ્વારા Nila Satyanarayan
 • 914

Ek Purn Apurn - Nila Satyanarayan

Kshitij
દ્વારા Razia Akbar Mirza
 • 306

Kshitij - Razia Akbar Mirza

Mehkta Phul
દ્વારા Prakash Thakkar
 • 298

મહેકતાં ફૂલ - વાંચીએ અને માણીએ પ્રકાશ ઠક્કરનો કાવ્ય સંગ્રહ.

Tunki Vartao
દ્વારા Nilam Doshi
 • (22)
 • 923

Tunki Vartao - Nilam Doshi

Saibaba Vrat
દ્વારા Keshavlal Maganlal Shah
 • 4.4k

Saibaba Vrat - Keshavlal Maganlal Shah

Sattar Sekandnu Aakash
દ્વારા Ajay Oza
 • (13)
 • 842

Sattar Sekandnu Aakash - Ajay Oza

ShantiPraptina Upayo
દ્વારા Shrima Shardadevi
 • 550

ShantiPraptina Upayo - Shima Sharadadevi

Vidhyarthine Patra
દ્વારા Swami Purushottamanand
 • 606

Vidhyarthine Patra - Swami Purushottamanand

ઝીંદગી પ્યારકા ગીત હૈ
દ્વારા Rekha Vinod Patel
 • (15)
 • 366

ઝીંદગી પ્યાર કા ગીત હૈ રેખા પટેલ

Svasanvad - Poems
દ્વારા Aarti Trivedi
 • (20)
 • 973

સ્વસંવાદ આરતી ત્રિવેદી

આવકારો
દ્વારા Yashvant Thakkar
 • (11)
 • 659

Aavakaro - Yashvant Thakkar

Gajabni Duniya
દ્વારા Dilip Shah
 • 338

Gajabni Duniya - Dilip shah

Je Taraf Tu Lai Jay
દ્વારા Rakesh Hansaliya
 • 499

Je Taraf Tu Lai Jay - Rakesh Hansaliya

Prasannmay Jivananau Pravesh Dvar
દ્વારા Ramen
 • 279

Prasannmay Jivananau Pravesh Dvar - Ramen

Armaan
દ્વારા Darshita Babubhai Shah
 • 425

Armaan - Darshita Babubhai Shah

Chanchal Hriday
દ્વારા Hiren Kavad
 • (36)
 • 5.5k

Fickel Heart - Hiren Kavad

નર્કારોહણ
દ્વારા Bhupendrasinh Raol
 • (26)
 • 946

નર્કારોહણ - કટાક્ષ કથા ભુપેન્દ્રસિંહ રાઓલ

Kautuk Katha part 2
દ્વારા Harsh Pandya
 • 290

કૌતુક કથા ભાગ ૨ હર્ષ પંડ્યા

food safari part - All in One
દ્વારા Aakanksha Thakore
 • (18)
 • 2.7k

ફૂડ સફારી ભાગ ૨ આકાંક્ષા દેસાઈ

Global Management part 2
દ્વારા Dipak Bhatt
 • 359

ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ ભાગ ૨ દીપક ભટ્ટ

Zarnu bhag 2
દ્વારા Bharat Vaghela
 • 999

ઝરણું ભાગ ૨ ભરત વાઘેલા

વિણેલા ટહુકાઓનું ઘર
દ્વારા Suresh Lalan
 • 336

વીણેલા ટહુકાઓ નું ઘર સુરેશ લાલણ

કરણઘેલો - ભાગ ૩
દ્વારા Nandshankar Tuljashankar Mehta
 • 3.2k

કરણ ઘેલો ભાગ ૩ નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા

Sorth Tara Vehta Pani
દ્વારા Zaverchand Meghani
 • (99)
 • 22.4k

સોરઠ તારા વેહતા પાણી ઝવેરચંદ મેઘાણી