• મધુસુદન પટેલ - કાવ્યોત્સવ

 • અનિલ ચાવડા - કાવ્યોત્સવ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • શ્રી જીગર ફરદીવાલા - મુશાયરો વડોદરા

 • ભાવિન ગોપાણી - કાવ્યોત્સવ

 • ખલીલ ધનતેજવી। મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • સૌમય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • શ્રી ભાવિન ગોપાણી - મુશાયરો વડોદરા