• ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • ખલીલ ધનતેજવી। મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • સૌમય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • અનંત રાઠોડ - કાવ્યોત્સવ

 • ભાવિન ગોપાણી - કાવ્યોત્સવ

 • શોભિત દેસાઈ કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • કૃષ્ણા દવે

 • અનિલ ચાવડા - કાવ્યોત્સવ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • ભાવેશ ભટ્ટ - કાવ્યોત્સવ

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા