• પ્રણવ પંડ્યા । મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • સૌમય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • કુ. રીન્કુ રાઠોડની કવિતાઓ ગાયક રિષભ | ગાયત્રીબેન

 • વિનોદ જોશીની કવિતાઓ | કવિ સંમેલન

 • જીગર ઠક્કરની કવિતાઓ | કવિ સંમેલન

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • ભાવિન ગોપાણી - કાવ્યોત્સવ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • મહેન્દ્ર પોશીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો