• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • પારુલ વાળા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • હાસ્ય હુલ્લડ - સ્વસ્થ જીવનની ઉત્તમ ઔષધિ

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો