• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • ડૉ. મીહિર ઉપાધ્યાય (સાહિત્ય સરિતા)

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • જવલંત છાયા - જૈન દર્શન

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - જૈન દર્શન

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • શ્રી અર્ચન ત્રિવેદી સાથે સંવાદ

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અંકિત ત્રિવેદી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર