• લેખક બેલડીનો સરપ્રદ સવાંદ

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • jamkudi part 2

 • ભીખુદાન ગઢવી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • my test

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • અંકિત ત્રિવેદી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર